سلام  
مهم نیست کیم 
چند سالمه
چی دوست دارم
اسمم چیه و اهل کجام
میدونی مهم چیه
مهم شعر و دله مهم اینه که تویی که وب منو میبینی مثل من شعر دوست داری حالا با یکم تفاوت سلیقه